کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۰، شماره ۱۹، صفحات ۱۹۳-۲۰۶

عنوان فارسی بررسی کلامی «کلام الهی» و دیدگاه مولوی در مثنوی
چکیده فارسی مقاله بررسی بازتاب اندیشه های کلامی در متون ادبی-عرفانی، از جمله در مثنوی مولانا جلال الدّین (672-604 ﻫ .ق)، از جهات مختلف حایز اهمیت است. دست یابی به مبانی فکری و باورهای دینی و مذهبی عرفا و ادبا قطعا در فهم درست تر آثار ایشان مفید و در نشان دادن میزان تسلط ایشان در به کارگیری اصطلاحات و مفاهیم دینی و کلامی، موثر است. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی صفات الهی در نزد مهم ترین فرق کلامی اسلامی، آراء متفاوت آنها را درباره کلام الله، به عنوان یکی از جنجالی ترین صفات الهی، جست وجو کند و دیدگاه مولانا را به عنوان شخصیّتی که مسایل دینی و کلامی را با عرفان اسلامی در نهایت مهارت و توانایی به هم آمیخته و آن دو را با شهد ادب فارسی در کام مشتاقان ریخته است، بیابد و نشان دهد که آیا نظر او را درباره «کلام الهی» می توان با یکی از فرقه های اسلامی منطبق دانست یا خیر.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صفات خدا، کلام الهی، حدوث و قدم قرآن، مثنوی، مولوی،

عنوان انگلیسی Theological Study of "The word of God" And Mevlavi in Mathnawi
چکیده انگلیسی مقاله Study of the reflection of the theological in literature-mystic texts, including in Mevlana Djalaledin (604-672 Lunar Hijra) is important from various aspects. Approaching the spiritual and religious views basis of the Gnostics and literati will be helpful in better understanding of their works and their master in using theological and religious terms concepts. The present study intends to search various views on the word of God, as one of the most contentious Divine attributes while studying Divine attributes in most important Islamic theological sects. Meanwhile it tries to find Mevlana's views; as very special character that has combined theological and religious issues with Islamic mysticism and has presented to the desirous ones by coloring it with Persian Literature. It wants to show if his views about "The word of God" could be coincide one of the Islamic sects.      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله صفات خدا, کلام الهی, حدوث و قدم قرآن, مثنوی, مولوی

نویسندگان مقاله احمد خاتمی |
استاد دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2500_dcf2e0f3679c300e2b7e231f5eb076d4.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات