مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ردیف در غزلی از حافظ و تحلیل ترجمۀ آن در زبان روسی
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر به بررسی مسئله ردیف در یکی از غزل‌های حافظ و واکاوی ترجمۀ روسی این غزل می‌پردازد. قصد داریم نشان دهیم ترجمه شعر ممکن است عملا ً با چه دشواری‌هایی همراه باشد. ویژگی‌ها و ساختار‌های خاص شعر که آن را از نثر متمایز می‌کند دارای پیچیدگی‌ها و ظرایفی است که در ترجمه توجه خاصی را می‌طلبد. در این مقاله به بررسی شیوه ترجمه ردیف غزل مورد بحث از حافظ می‌پردازیم و ویژگی‌های معنایی، صرفی و نحوی شعر را که با کلمه ردیف غزل پیوند دارند تحلیل خواهیم کرد. همچنین به برخی جنبه‌های معنا‌شناختی و فرهنگی این غزل و شیوۀ ترجمۀ آنها اشاره خواهیم کرد. از آنجا که شعر حافظ از نظر پیوند محتوا و صورت در بالاترین سطح بوده و روابط صرفی و نحوی اجزای آن بسیار تنگاتنگ است، کار را برای هر مترجمی دشوار می‌کند. خواهیم دید مترجم نتوانسته به لایه‌های زیرین شعر حافظ نفوذ کند و در کلیت ترجمه، ترجمۀ مناسب و درخوری ارائه دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study of Radif in a Ghazal by Hafiz and its Russian Translation
چکیده انگلیسی مقاله This study examines the Russian translation of a ghazal by Hafiz and shows the difficulties of ghazal translation. The special features and qualities of poetry which are absent in prose render poetry translation more challenging. The present paper studies how radif in a ghazal by Hafiz is translated into Russian. Moreover, the semantic, syntactic, morphological and cultural features of radif are analyzed. Since form and content are highly intertwined in Hafiz poems, translation of radif becomes even more difficult. The results of the study revealed that the translator could not reach the deepest layers of Hafiz poem and produce an acceptable translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/409
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات