مطالعات ترجمه، جلد ۱۷، شماره ۶۸، صفحات ۷-۲۲

عنوان فارسی جمع‌سپاری ترجمه
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Crowdsourcing Translation: An Experience of a Cloud-based Messaging App
چکیده انگلیسی مقاله Crowdsourcing Translation (CT) platforms are constantly changing and developing in a dynamic and user-friendly approach. The rapid changes in technology have also accelerated this process. The present study focused on a new platform; a free cloud-based mobile and desktop messaging app called Telegram. Telegram’s technical features were discussed in the study. Then, experience of Iranian Translation Studies channel in using the app as CT platform and its implemented CT workflow were illustrated in details. It was shown that this general platform which has not been designed for crowdsourcing and CT specifically has essential features to be used as CT platform and has already been used as CT platform. Moreover, this app can be considered as a serious potential platform for CT especially in restricted situations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Telegram,crowdsourcing translation,crowdsourcing translation platform,social media

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/742
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات