پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۰۱-۱۴۵

عنوان فارسی روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی)
چکیده فارسی مقاله همواره یکی از چالش­های مهم دانشگاه‌های سازمانی، شکاف بین فضای آکادمیک دانشگاهی و نیازهای سازمان مرجع بوده است. اعضای هیئت‌علمی نیز به‌عنوان قلب حیات‌دهنده دانشگاه و عامل اصلی تحقق اهداف آن، همواره یکی از کانون‌های اصلی توجه مدیران آموزش عالی بوده‌اند. مسئله و چالش پژوهش حاضر عدم‌تطابق میان توانمندی­ها، فعالیت­ها و خروجی‌های اعضای هیئت‌علمی با نیازهای سازمان مرجع می‌باشد.باتوجه‌به اینکه علائم و شواهد، وجود وضعیت مسئله­خیز و پیچیدگی در دانشگاه موردمطالعه نشان می‌دهد، این پژوهش روش «روایت‌پژوهیِ مسئله‌محور» را درراستای فهم وضعیت مسئله­ و چاره­اندیشی برای بهبود آن به‌کار بسته است. مطابق با این روش ابتدا درون­فهمی کنش‌گران اصلی با رویکرد پدیدارشناسانه انجام و رفتارها، ساختارها و انگاره­های هریک استخراج و دنیای مشترک هریک از آنها معلوم می­شود. در گام بعدی محقق با نگاهی انتقادی و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، روایت خود از مسئله را بیان می‌نماید. دراین‌راستا در در گام اول سه کنش‌گر اصلی (اعضای هیئت‌علمی، مدیران دانشگاه و معاونان و مدیران سازمان مرجع) شناسایی شدند. در گام دوم، 25 نفر از افراد درگیر در مسئله، شناسایی و مورد مصاحبه­ عمیق قرار گرفته و دنیای مشترک کنش‌گران اصلی مسئله درقالب الگوی سه­لایه­ای ارائه شد. در گام سوم یا مرحله «برون­فهمی» و نقاط کور توسط پژوهشگر روایتگری شده و درپایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعضای هیئت‌علمی، روایت‌پژوهی، تفکر سیستمی،

عنوان انگلیسی Narrative Research of the Issues Related to Faculty Members (Case Study: An Organizational University)
چکیده انگلیسی مقاله The gap between the academic atmosphere of universities and the requirements of the related organizations has always made important challenges for organizational universities. Moreover, faculty members, as the heart of the universities and the main factor of achieving organization goals, have always been considered as the main concentration of higher education administrators. The main problem and challenge of this study is the mismatch between the abilities, activities and outputs of the faculty members with the requirements of the reference organizations. As the evidences confirmed the presence of complicated problems, the researchers decided to select problem-oriented narrative method to understand the status quo of the organization being studied and suggest solutions to improve the situation. Hence, the internal understanding of the main actors is carried out through a phenomenological approach, and the behaviors, structures and ideas of each of them are extracted, and the common world among them is identified. In the next step, the researchers propose the narrative presentation of the problem through a critical perspective by the collected data. In the first phase, three main actors (faculty members, university administrators, and deputies and managers of the reference organization) were identified. In the second step, 25 people who were involved in the problem were identified and in-depth interviews were done with them resulting in the identification of the common world among the main actors being presented in the form of a three-layered model. Having fulfilled the external understanding and having discovered the blind spots, the researchers narrated the problems in the last phase. Finally, suggestions were presented for improving the situation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید محمد کاظم اعتصامی |
نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

محسن میری |
استادیار گروه تحول دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

حسین عیسایی |
استادیار گروه تحول دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

مهدی فاتح راد |
استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده اقتصاد و مدیریت


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205148_6ca6baea76a0abe879d06d10316c4ad0.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات