پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۶۹-۱۰۳

عنوان فارسی عقلانیت نهادی و تناقض رای‌دهی
چکیده فارسی مقاله در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در ‌حالی ‌که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به ‌وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای‌ دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به‌ عبارت ‌دیگر، تناقض رای‌دهی به ‌این ‌دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به‌کار گرفته می‌شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می‌توان دیدگاه عمیق‌تر و مناسب‌تری راجع ‌به نحوه اتخاذ تصمیمات رای‌دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای‌دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می‌دهد که تصمیمات رای‌دهی را عقلانی بدانیم (رای‌دهنده فکر می‌کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش‌های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال‌های منطقی، راهبردهای پیشنهاد‌شده برای حل مساله تناقض رای‌دهی نقد می‌شوند. سپس با به‌کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش‌شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای‌دهی افراد ارائه می‌شود. نتایج تحلیل‌های نظری نشان می‌دهد که عقلانیت نهادی می‌تواند به حل تناقض رای‌دهی کمک زیادی کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Institutional Rationality and Paradox of Voting
چکیده انگلیسی مقاله There is no convincing explanation in public choice theory for the "paradox of voting". Despite the prediction that rational individuals will decide to abstain, lots of citizens still vote. The paradox of voting crops up when one tries to explain the decision to vote in an exclusively instrumental framework. In other words, the voting paradox arises because of the flawed notion of rationality held by public choice. By applying another concept of rationality, a deeper and more appropriate viewpoint can be made on how citizens make voting decisions and resolve the paradox of voting. It allows us to explain voting decisions as rational (the voter judges there to be good reasons for his decisions) without interpreting them as instrumentally motivated. In this research, the proposed strategies for solving the paradox of the voting are criticized based on logical reasoning. Then institutional rationality, which is compatible with the methodological approach of institutional economics, has been used to provide a new explanation of the voting decisions of individuals. The results of the theoretical analysis show that institutional rationality can help to solve the paradox of voting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباد تیموری |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان

محسن رنانی |
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

عبدالحمید معرفی محمدی |
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11113_78c1f1030ae631f8b493c37c6a16d719.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-2473269.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات