پژوهش نفت، جلد ۳۰، شماره ۹۹-۱، صفحات ۱۳۱-۱۴۱

عنوان فارسی ارائه مدل افزایش بهره‌وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش
چکیده فارسی مقاله به کارگیری مراکز پیشرفته علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری و ایجاد رابطه عمیق بین صنعت نفت و دانشگاه‌ها از ضروریات توسعه یافتگی بوده و برای رسیدن به هدف، لازم است این مراکز جهت ایجاد پل همکاری با مراکز علمی و فناوری پیشرفته جهان مورد حمایت قرار گیرند. لذا بسترسازی برای دست‌یابی به فن‌آوری‌های پیشرفته مورد نیاز صنعت نفت از طریق رشد و تقویت مراکز مذکور از اولویت بالایی برخوردار است. از طرفی ارتقاء ساختار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به منظور آماده شدن برای کمک به توسعه فن‌آوری‌های ازدیاد برداشت و بهبود تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور نیز اقدام مهمی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، شناخت فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در حوزه بالادستی و نحوه دست‌یابی به آن‌ها، انتقال و بومی‌سازی و نهایتاً توسعه آن‌ها بسیار مهم بوده و این اقدام باید منتج به کاهش هزینه‌های عملیاتی و زمان انجام کار، سهولت و بهبود عملیات تولید و ایجاد ارزش افزوده از مسیر نوآوری و خلق فناوری گردد. بنابراین مطالعه، طراحی و پیشنهاد یک مدل مناسب برای تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش برای رشد بیشتر توانایی‌های این مراکز با بهره‌گیری از نظر نخبگان دانشگاهی و افراد صاحب‌نظر صنعت نفت برای تعیین معیارها، شاخص‌ها و ارائه مدل انتخاب شرکای خارجی صاحب فناوری ضروری می‌نماید. لذا در این پژوهش کاربردی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و اهداف وزارت نفت برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، یک مدل مناسب زنجیره ارزش پیشنهاد گردیده است. همچنین با بهره‌گیری از نظر نخبگان دانشگاهی و افراد صاحب‌نظر در سطوح وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن و تحلیل نتایج، مدل انتخاب شرکای خارجی در توسعه فن‌آوری‌های بالادستی صنعت نفت، طراحی و در مقاله حاضر ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Model for Increasing Productivity of the Iranian EOR Centers by Selecting Appropriate Foreign Partners to Develop their Value Chains
چکیده انگلیسی مقاله For developing the Iran’s petroleum industry, transfer of technology by using advanced scientific centers, research and technology, and deep relationship between industry and Iranian universities are required. Therefore, National Iranian Oil Company should support the Iranian universities and upstream research centers. On the other hand, appropriate organization of the universities and research centers for preparing essential elements to develop EOR/IOR technologies should be also considered. Thus, the design and propose a model of upgrading the value chain of the EOR institutes in Iran and determination of the criteria for selecting foreign partners are needed. In this regard, by considering objectives and master documents of the Ministry of Petroleum for academic and research centers, a suitable chain-value model is proposed. In addition, in this paper, by using the opinion of the university elites and experts in the area of upstream technologies and analysis of the results, screening criteria of the foreign partners are developed and presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین قجاوند |
معاونت سیاستگذاری فناوری، اداره کل فناوری وزارت نفت، تهران، ایران

محمد ابراهیم شفیعی |
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://pr.ripi.ir/article_1042_188d1a7c645028c45d07d4a1352385ce.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-2473256.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات