مهندسی آبیاری و آب ایران، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۴۶-۶۳

عنوان فارسی بررسی اثر شکل و فاصله گروه پایه‌های رودخانه‌ای بر میزان نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آن‌ها
چکیده فارسی مقاله تجربه طولانی مدت احداث پل بر روی رودخانه­ها، مهندسان را به این نتیجه رسانده است که در طراحی پل­ها فقط در نظر داشتن مسائل سازه­ای، زمین­شناسی، موقعیت راه و پتانسیل ترافیک کافی نمی­باشد بلکه باید اثر نیروهای هیدرودینامیکی را نیز مورد توجه قرار داد. در این تحقیق نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر پایه پل با بررسی تاثیر مقطع هندسی پایه (دایره‌ای، مستطیلی گردگوشه و بیضی با نسبت L/B طول به عرض مختلف)، و تاثیر نسبت G/D (G فاصله لب به لب دو پایه) در گروه پایه‌ها با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصله نشان داد در مقطع بیضی به دلیل انطباق بیشتر با الگوی جریان نیروی درگ کمتری ایجاد می­شود. همچنین در این مقطع افزایش نسبت L/B نیز موجب بهبود نتایج می­گردد. در گروه پایه­های در راستای هم، در مقطع دایره­ای در فاصله کمتر از D5/2، پایه­ها نظیر یک جسم صلب عمل می­کنند. در این مقطع فاصله D2/3، به عنوان نسبت بحرانی شناخته شده و پس از این فاصله، ضریب درگ در هر سه پایه کاهش و به مقدار ثابتی رسیده است. فاصله بحرانی برای مقطع مستطیلی گردگوشه و بیضی به ترتیب برابر با D6/2، و D3/2 بوده و پس از آن ضریب درگ برای هر سه پایه برابر با ضریب درگ برای پایه منفرد می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آباکوس، پایه پل، پایه منفرد، گروه پایه‌ها، نیروی هیدرودینامیکی،

عنوان انگلیسی Investigation of the Cross-Section and Spacing Effects in River Group Piers on Hydrodynamics Forces Exerted on them
چکیده انگلیسی مقاله The long term experience of bridge constructing on rivers has led to conclude that in designing of bridges, only consideration of structural issues such as, geology, road conditions and traffic potential are not enough, and also, the effect of the hydrodynamic forces must be considered in designing of river bridges. In this research, the hydrodynamic forces that entered on bridge piers has been simulated with ABAQUS software to investigate the effect of different shapes of cross-section such as circular, semi-circular rectangular and elliptical with different L/B ratios, Reynolds number in both single piers and group piers with different G/D ratios (G shows the side by side distance of two piers) with respect to the fluid-structure interaction. It was concluded that the drag and lift forces considerably decrease because the cross-section shape has high adaption with the flow patter. So, the minimum drag force is shown in elliptical cross-section. In this cross-section, with increasing the L/B ratio, the drag coefficient also was decreased. In the group piers with tandem arrangement and circular cross-section, the two cylinders behave like a single body when L/D ratio is less than 2.5. In this cross-section, the L/D ratio of 3.2 is known as the critical spacing (L/D)c, and then after this spacing, the drag coefficient is decreased in three piers. The critical spacing is 2.6 and 2.3 for semi-circular rectangular and elliptical cross-sections respectively. After this spacing, the drag coefficient of each three piers in tandem arrangement is equal to the single pier one.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پریسا آذر تکله |
دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد

نازیلا کاردان |
گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

محمدرضا امامی آزادی |
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran


نشانی اینترنتی http://www.waterjournal.ir/article_109913_147cc138b70e9ffe5ca52bf219335c5c.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات