مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی دستکاری در ترجمۀ ادبیات کودکان
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق راهبردهای مربوط به تغییرات فرهنگی، ایدئولوژیکی و زبانی در ترجمۀ ادبیات کودکان مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه برخی از دلایل این نوع تغییرات از جمله تفاوت‌های فرهنگی و آموزشی تشریح گردید. راهبردهای مربوط بر اساس نظریۀ تقسیم‌بندی دوکات (Ducate) دسته‌بندی و توصیف گردید. پیکرۀ مورد مطالعۀ این تحقیق را دو رمان برجسته و شاخص ادبیات نوجوانان انگلستان باد در بیدزاران، نوشتۀ کنت گراهام و هری پاتر و سنگ جادو، نوشتۀ جی. کی. رولینگ تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در ترجمۀ ادبیات مربوط به کودکان هرگاه عناصر فرهنگی یا ایدئولوژیکی به کار رفته در متن با فرهنگ، سنت‌ها و باورهای جامعۀ مقصد مغایر باشد، عناصر مربوط از متن حذف می‌گردد و یا به نحوی تغییر می‌یابد. با این حال، حتی در مواردی که اختلافات فرهنگی یا ایدئولوژیکی بین زبان مبدأ و مقصد وجود ندارد، مترجمان به اعمال تغییراتی در متن می‌پردازند که با هدف بهبود متن، ساده‌سازی و مناسب‌تر ساختن آن با سطح دانش و آگاهی مخاطبان انجام می‌شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Manipulation in Translation of Children’s Literature
چکیده انگلیسی مقاله The present study attempted to explore the manipulative aspects of translating for children, taking into account the linguistic and cultural differences between English and Persian, and to establish some common manipulative strategies used by translators. The study adopted a descriptive attitude toward the study of translation and the corpus was approached mainly from qualitative perspective with some elements of quantification. The categorization was mainly based on Dukate’s work on the typology of manipulation. Two well-known British children’s novels, i.e. The Wind in the Willows by Kenneth Grahame and Harry Potter and the Philosopher’s Stone by J. K. Rowling and their translated Persian versions formed the corpus of the study. The results show that in translation of children’s literature, whenever the given part of the text is not in conformity with the target language cultural, ideological and didactic considerations, it is omitted, substituted or attenuated in such a way as to conform to TL ideological and pedagogical values. However, even in cases where there were no cultural or ideological clashes between the source and target texts, the translators had tried to modify the source text so as to make it conform with the reading habits and linguistic expectations of target language readers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/216
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات