مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ متون سیاسی در مطبوعات
چکیده فارسی مقاله ترجمه متون سیاسی که با نام ترجمه سیاسی نیز شناخته می‌شود از جمله فعالیت‌های مهم رسانه‌های خبری است. مترجم این نوع متن علاوه بر خصوصیات معمول هر مترجمی باید ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد. چنین مترجمی الزاماً در واقع کارشناس علوم سیاسی است و باید از وقایع تاریخی مهم، سخنرانی‌های سرنوشت‌ساز شخصیت‌های سیاسی و نقل قول‌هایی که از آنها شده اطلاع داشته باشد. همچنین لازم است با نویسنده یا مترجم متنی که ترجمه می‌کند و گرایش سیاسی او و یا مؤسسه‌ای که متن را چاپ کرده آشنایی داشته باشد. مؤسسات خبری و رسانه‌ها از تکنیک‌ها و تدابیری خاص استفاده می‌کنند تا اهمیت وقایع را در جهت منافع خود کمرنگ کنند یا آن را مهم جلوه دهند. مترجم متون سیاسی باید از این تکنیک‌ها و تدابیر با خبر باشد و ضمن ترجمه سعی کند حقایق را به گونه‌ای که بوده و در جهت منافع مؤسسه خود به تصویر بکشد. در این مقاله به برخی از این تکنیک‌ها نظیر تغییر دادن واژگان، تغییر دادن نظم و ترتیب سلسله وقایع و یا جملات و تغییر جهت‌گیری و دیدگاه متن، دست‌چین کردن وقایع خاص مطابق با اصول تعریف شده اشاره خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/186
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات