مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ نقش‌های معنایی، منظوری و سبکی علائم نشانه‌گذاری در انواع متن
چکیده فارسی مقاله ترجمه، فرآیند انتقال معنای متن مبدأ به زبان مقصد است. طی این فرآیند، معمولاً علائم نشانه‌گذاری متن مبدأ در متن مقصد یا نادیده گرفته می‌شوند و یا به درستی به کار نمی‌روند. در اکثر موارد معمول‌ترین کاربرد علائم نشانه‌گذاری که همان حفظ انسجام عبارات و جملات ‌است، در متن مقصد منظور ‌می‌شود؛ این در حالی است که نقش‌های متفاوت زیادی را ‌می‌توان در متون مختلف برای علایم نشانه‌گذاری تعریف کرد. در این خصوص، نظریه‌پردازانی چون نیومارک (1988)، نورد (1991) و رایس (89/1977) بر در نظر گرفتن علائم نشانه‌گذاری در فرآیند تجزیه، تحلیل و نوع‌شناسی متن تأکید کرده‌اند و مترجمان را ملزم می‌دارند تا این علائم را در متن مقصد انتقال دهند. هدف مقاله حاضر این است که نحوه برخورد مترجمان با علائم نشانه‌گذاری و ترجمه آنها را در انواع متون بررسی کند و نشان دهد که راهکار انتخاب شده مترجمان چه تأثیری بر متن مقصد می‌گذارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/180
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات