مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تشبیه حرفی در واژه‌سازی انگلیسی و راه‌های ترجمۀ آن به فارسی
چکیده فارسی مقاله اشیاء و ابزارها و پدیده‌ها در انگلیسی و زبان‌هایی که از الفبای لاتین و مشتقات آن استفاده می‌کنند گاهی به دلیل هم‌شکل بودنِ دقیق یا تقریبی‌شان با یکی از حروف الفبا، به آنها تشبیه می‌شوند و ترکیب جدیدی ساخته می‌شود. در این مقاله راه‌های معادل‌یابی و معادل‌سازی برای ِاین ترکیبها بررسی شده و در پایان برای آشنایی بیشتر با این گونه واژگان فهرستی از آنها همراه با معادل‌های معنا یا نقش‌بنیادشان آمده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Letter Similes in English Word Formation and Their Translation into Persian
چکیده انگلیسی مقاله Objects, tools and phenomena in English and European languages sometimes are likened to letters based on their exact or relative similarities, coining new compounds. The article tries to study letter similes in English and investigate the ways they are translated into Persian. It terminates with a list of letter similes and their Persian dynamic, functional equivalents to shed light on the subject.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/117
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات