مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه ماشینی و کامپیوتری در عصر ارتباطات
چکیده فارسی مقاله با شروع هزاره سوم،‌ ارتباطات به عنوان کانون نگرانی‌های بشر مشخص شده است. علاوه بر این انقلاب فناوری،‌ضرورت تبادل اطلاعات در فضایی با فرهنگ‌ها و زبان‌های ناهمگون را به اثبات رسانیده است. بنابراین نقش یک زبان مشترک و یا ترجمه به عنوان یک پل ارتباطی غیر قابل انکار است. با توجه به حجم وسیع تبادل اطلاعات،‌ روشهای سنتی در ترجمه دیگر جوابگو نیستند. به همین دلیل ترجمه ماشینی و ترجمه‌های اینترنتی به عنوان یک راهکار منطقی مطرح شده‌اند. اگرچه این ضرورت غیر قابل انکار است،‌ با این همه، انتقادات و مخالفتهایی نیز در شرف تشکیل است. یقیناً بشر نمی‌تواند بپذیردماشینی که خود ساخته است جایگزین وی گردد. بنابراین دخالت عامل انسانی در ماشینهای ترجمه نیز اجتناب‌نابذیر است. اما آیا می‌توان نقش ماشینهای ترجمه را انکار کرد؟ با اینکه هنوز مشکل ترجمه‌ناپذیری در برخی زمینه‌ها از قبیل ترجمه متون ادبی وجود دارد، برتری دقت و سرعت ماشینهای ترجمه به ویژه از نظر انسجام نگارشی و کاربرد اصطلاحات متجانس در ترجمه در مقایسه با انسان به اثبات رسیده است. شاید تنها ضعف ماشینهای ترجمه نداشتن دانشِ دنیای واقعی است. اما آیا روباتها می‌توانند جایگزین بشر گردند؟ اگر جواب مثبت است، بشر یک خالق دیگر است. در نهایت همگی امیدواریم که شاهد پیشرفت در زمینه ترجمه ماشینی باشیم اگرچه انسان هنوز قضاوت عادلانه‌ای نسبت به توانمندیهای شگفت‌آور کنونی در زمینه ترجمه ماشینی ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Computer-Aided, Machine Translation in the Age of Communications
چکیده انگلیسی مقاله With the advent of the third millennium, communication has become the heart of human concern. In addition, the technological revolution has caused the necessity of convergent exchange of information regarding cultural and linguistic divergences. Therefore, no one can deny the significant role of a lingua franca or the translation as a bridge. Now with the huge amount of information exchange, no more do the traditional tools work. That's why Machine Translation (MT) or International Networks of Translation should step into the scene. Although this necessity is undeniable, still there are some oppositions and criticisms. For sure human race cannot admit the substitution of their-own-made machines. It is true the human factor in machine translation is essential but is it fair to ignore the overall contribution of machine translations. Nevertheless, still we have the problem of "untranslatability" in some areas such as the translation of literary texts; machine translations have proved their out-performances in spelling and terminological consistency and their speed to facilitate the translation process. The inability of machine translation to refer to the real world knowledge is unavoidable. But is it possible to have robots exactly as human being? Wouldn't that be a creation? Hopefully we should expect improvements; but are human beings fair enough to judge the present amazing capabilities in machine translation?
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/87
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات