علوم و مهندسی زلزله، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۵۳-۱۶۸

عنوان فارسی ارزیابی جامع شاخص‌های خسارت قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش‌های طراحی‌ لرزه‌ای متداول و نوین
چکیده فارسی مقاله عدم رضایت در کنترل ایمنی و پایایی سازه­های طراحی شده به روش­های متداول، دلیل گرایش محققین به روش­های طراحی بر اساس عملکرد است. طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان یکی از محبوب­ترین این روش­هاست. تحقیقات گذشته در بررسی شاخص­های کلی سازه­ها تا حد زیادی کارایی این روش را تأیید می­کنند. لیکن بررسی جامع­تر آن مستلزم برآورد خسارت المان­ها و وارد شدن به حیطه ارزیابی­های احتمالاتی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی روش طراحی مستقیم از چهار دیدگاه مختلف شامل تغییر مکان جانبی نسبی، خسارت­های موضعی، ارزیابی احتمالاتی و هزینه ساخت می­باشد. به‌منظور بررسی پاسخ تغییر مکانی و خسارت­های موضعی سازه­ها از چهار قاب خمشی بتن­آرمه با ارتفاع 3، 5، 7 و 11 طبقه استفاده شده است. نتایج نشان­دهنده‌‎ی تأمین سطح عملکرد انتخابی در خصوص پاسخ­های تغییر مکانی و عدم تجاوز دوران مفاصل پلاستیک از سطح ایمنی جانی در روش طراحی مستقیم برخلاف روش نیرویی می­باشند. نتایج ارزیابی احتمالاتی در پنج حالت خرابی در دو دسته از قاب­ها نشان‌دهنده‌ی احتمال خرابی کمتر در روش طراحی مستقیم برخلاف روش نیرویی می­باشد. ضمن اینکه تحلیل هزینه نشان­دهنده‌ی افزایش آرماتور مصرفی بین 6/6 تا 11/52 درصد و افزایش بتن مصرفی تا 4/3 درصد در روش طراحی مستقیم نسبت به روش نیرویی می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهره جباری سلمی |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

اسماعیل ایزدی زمان آبادی |نشانی اینترنتی http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/587
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات