علوم و مهندسی زلزله، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۲۳-۱۳۶

عنوان فارسی تحلیل حساسیت میراگر FTMD و بررسی عملکرد آن در مقایسه با TMD در سطوح مختلف خطر لرزه ای
چکیده فارسی مقاله از جمله­ به‌روزترین وسایل کنترل لرزه­ای، میراگرهای جرمی تنظیم­شده اصطکاکی (FTMD) هستند. این نوع میراگر، ترکیبی از میراگر جرمی تنظیم­شده (TMD) با سختی خطی و یک میراگر اصطکاکی خالص با رفتار غیرخطی است. در این مقاله، ابتدا به تحلیل حساسیت پاسخ­های سازه­ مجهز به این میراگر در اثر تغییر در نسبت فرکانس، ضریب اصطکاک و نسبت جرمی میراگر پرداخته شده است؛ سپس به کمک این نتایج، پاسخ­های لرزه­ای برای سه سازه­ی برشی 3، 5 و 10 طبقه در سه حالت سازه بدون میراگر، با FTMD و با TMD مورد بررسی قرار گرفته و در دو سطح خطر لرزه­ای مقایسه شده است. تحلیل­های انجام شده در نرم­افزار OpenSEES و تحت 40 شتاب­نگاشت پروژه SAC، در دو سطح خطر لرزه­ای 1 و 2 است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از حساسیت بالاتر پاسخ­ها به نسبت فرکانس، در مقایسه با ضریب اصطکاک و نسبت جرمی است. بهترین مقدار برای ضریب اصطکاک در سطح خطر یک عددی بین 1/0 تا 3/0 و در سطح خطر دو، 2/0 تا 4/0 است. همچنین رفتار سازه با به‌کار بردن FTMD در هر سه سازه­ی 3، 5 و 10 طبقه بهتر از TMD است؛ لیکن با افزایش زمان تناوب سازه تأثیر FTMD به TMD نزدیک می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین تاجمیر ریاحی |
مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان

راحله شمس فلاورجانی |نشانی اینترنتی http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/589
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات