تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۶؛ ۱۳۹۱، صفحات ۹۰۳-۹۲۱

عنوان فارسی رویکردی نوین بر ارتباط الگوهای سالم غذایی در بیماری دیابت ملیتوس بر مبنای شواهد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رشد چشمگیر آمار مبتلایان به دیابت ملیتوس و خطر عوارض آن، لزوم تمرکز بر راه‌های کنترل دیابت از طریق اصلاح شیوه زندگی، الگوی غذایی و فعالیت بدنی را مطرح می‌نماید. این مطالعه مروری سیستماتیک به ارتباط الگوهای غذایی سالم بر کنترل هیپرگلایسمی (افزایش قند خون)، مقاومت به انسولین و دیابت ملیتوس نوع 2 می‌پردازد. روش‌ها: در این جستجو لغات کلیدی مورد بررسی مشتمل بر: الگوی غذایی Healthy، Prudent، Mediterranean و DASH (Dietary approach to stop hypertension)، Diabetes mellitus، Insulin resistance و Metabolic syndrome بود. جستجو در موتورهای جستجوی PubMed، ISI، Cochrane Central Register of Controlled Trials Databases، Iran Medex و Magiran اجرا شد. مجلات، کتاب‌های الکترونیکی، سمینارها، سمپوزیوم‌ها و مقالات (در قالب کوهورت آینده‌نگر، کارآزمایی بالینی تصادفی و مقطعی) منتشر شده بین سال‌های 1992 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفتند. منابع بر اساس عنوان، خلاصه و متن کامل انتخاب شد. یافته‌ها: جمع‌بندی منابع مرتبط نشان داد که الگوی غذایی غنی از غلات کامل، آجیل، دانه‌ها، سبزیجات، میوه‌ها و فیبر و گوشت سفید بر خلاف الگوی خوراک سرشار از گوشت قرمز و فرآوری شده و غلات تصفیه شده دارای اثر حمایتی در کنترل هیپرگلایسمی است. الگوهای غذایی «سالم»، «مدیترانه‌ای»، «Prudent» و «DASH» با خطر کمتر دیابت ملیتوس نوع 2 همراه است. نتیجه‌گیری: تبعیت از الگوی غذایی سالم سرشار از غذاهای پرفیبر و فرآوری نشده، احتمال مقاومت به انسولین، هیپرگلایسمی و خطر دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. واژه‌های کلیدی: الگوی غذایی، دیابت ملیتوس نوع 2، مقاومت به انسولین، اختلال تحمل گلوکز، هیپرگلایسمی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The New Approach to the Association between Healthy Dietary Patterns and Diabetes Mellitus Based on Evidence
چکیده انگلیسی مقاله Background: The growing number of people with diabetes mellitus and its complications shows the need to focus on ways to control diabetes mellitus through improving lifestyle, dietary patterns and physical activity. This systematic review assesses the effects of healthy dietary patterns on managing hyperglycemia, insulin resistance and diabetes mellitus type 2. Methods: The main keywords used in this study were: Healthy dietary pattern, prudent, Mediterranean, DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension), diabetes mellitus, insulin resistance and metabolic syndrome. The search was performed in ISI, Cochrane Central Register of Controlled Trials Databases, PubMed, Iran Medex and MagIran. Journals, E-books, seminars, symposiums and articles (prospective cohort studies, randomized clinical trials and cross sectional studies) which were published during 1992 to 2011 were reviewed. The materials were selected based on the title, abstract and full text. Findings: Dietary patterns rich in whole grains, nuts, seeds, vegetables, fruits and in general high-fiber foods and white meat sources, containing less red and processed meat and less refined grains had a protective role in controlling hyperglycemia. Healthy, Mediterranean, prudent or DASH dietary patterns were associated with lower risk of type 2 diabetes mellitus. Conclusion: Following healthy dietary patterns rich in fiber and unprocessed foods lowers the probability of insulin resistance, hyperglycemia and risk of type 2diabetes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا مقصودي |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا آزادبخت |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/330
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات