تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۳۳۳-۳۴۴

عنوان فارسی اسیدهای چرب امگا ۳ و درمان اختلالات روحی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه تعداد زیادی از مطالعات مشاهده‌ای و اپیدمیولوژیکی پیشنهاد می‌کنند که اختلالات رفتاری با کاهش دریافت اسیدهای چرب امگا 3 در ارتباط می‌باشند. این شواهد باعث انجام مطالعات کارآزمایی بالینی به منظور بررسی اثر این اسیدهای چرب در اختلالات رفتاری شدند. در مطالعه مروری حاضر، کلیه کارآزمایی‌های بالینی که از سال 2009 به بعد به منظور بررسی اثر اسیدهای چرب امگا 3 روی اختلالات رفتاری منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش‌ها: در بسیاری از مطالعات حجم نمونه خیلی کوچک بود، ولی به دلیل طراحی بسیار عالی، در این مقاله بررسی شدند. اسیدهای چرب امگا 3 هم در کودکان و هم در بزرگسالان خیلی خوب تحمل می‌شد و تنها عوارض جانبی گزارش شده، ناراحتی‌های جزیی گوارشی بود که در خیلی از بیماران دیده شد. در مورد اسکیزوفرنی، خیلی از شواهد نشان دهنده مؤثر بودن اسید چرب امگا 3 در درمان بیماری است. در مورد بیش‌فعالی- نقص توجه نتایج نشان دهنده تأثیر جزیی اسیدهای چرب امگا 3 در درمان این بیماری است، ولی تأثیرات سودمند امگا 3 در مدرسه بیشتر از محیط خانواده گزارش شد. در مورد افسردگی ممکن است اسید چرب ایکوزاپنتوئنوئیک اسید مؤثرتر از دوکزاهگزا انوئیک اسید باشد، ولی به علت عوامل مخدوش کننده فراوان نمی‌توان به طور قطعی اظهار نظر کرد. نتیجه‌گیری: با وجود این‌که نمی‌توان به طور قطعی اسیدهای چرب امگا 3 را به عنوان درمان اختلالات روان توصیه کرد، اما شواهد در دسترس که توجیه کننده انجام مطالعات بالینی بیشتری می‌باشند، بسیار قوی هستند. واژه‌های کلیدی: ایکوزاپنتوئنوئیک اسید، دوکزاهگزا انوئیک اسید، اسکیزوفرنی، بیش‌فعالی- نقص توجه، افسردگی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Influence of Omega Fatty Acids on Mental Disorders
چکیده انگلیسی مقاله A growing number of observational and epidemiological studies have suggested that mental illness, in particular mood disorders, is associated with decreased dietary intake and/or cellular abundance of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA). This has prompted researchers to test the efficacy of omega-3 PUFA in a range of different psychiatric disorders. We have critically reviewed the double-blinded placebo controlled clinical trials published prior to April 2009 to determine whether omega-3 PUFA are likely to be efficacious in these disorders. Most trials involved a small number of participants but were largely well designed. Omega-3 PUFAs were well tolerated by both children and adults with mild gastrointestinal effects being the only consistently reported adverse event. There was little evidence of a robust clinically relevant effect for schizophrenia. In the case of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and related disorders, most trials showed at most small benefits over placebo. A limited meta-analysis of these trials suggested that benefits of omega-3 PUFA supplementation may be greater in a classroom setting than at home. A meta-analysis of trials involving patients with major depressive disorder and bipolar disorder provided evidence that omega-3 PUFA supplementation reduces symptoms of depression. Furthermore, meta-regression analysis suggested that supplementation with eicosapentaenoic acid may be more beneficial in mood disorders than with docosahexaenoic acid (DHA); although several confounding factors prevented a definitive conclusion being made regarding which species of omega-3 PUFA is most beneficial. The mechanisms underlying the apparent efficacy of omega-3 PUFA in mood disorders compared to schizophrenia were discussed as is a rational for the possibly greater efficacy of eicosapentaenoic acid compared to docosahexaenoic acid. While it is not currently possible to recommend omega-3 PUFA as either a mono or adjunctive-therapy in any mental illnesses, the available evidence is strong enough to justify continued study, especially with regard to attention, anxiety and mood disorders.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ميترا حريري |
دانشجوي دكتري، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

زمزم پاك نهاد |
دانشيار، گروه تغذيه باليني، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/777
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات