تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۶۰-۴۷۲

عنوان فارسی بررسی نقش رفتار در روابط اجتماعی بر سلامت روح و روان از دیدگاه امام علی (ع)
چکیده فارسی مقاله با توجه به وجود ارتباط بین نگرش‌های مذهبی و رفتار می‌توان آموزه‌های دین را برای هماهنگ کردن ابعاد شخصیت و رفتار افراد در ارتقای سلامت روح و روان به کار گرفت. بی‌تردید با شناخت صحیح مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه و به کارگیری تعالیم اسلامی می‌توان فرد و جامعه را برای رسیدن به سلامت روحی و روانی یاری نمود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتار بر سلامت روان از دیدگاه امام علی (ع) انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه کتابخانه‌ای است که در آن سعی شد از قرآن، نهج‌البلاغه و غررالحکم استفاده گردد. در ابتدا نقش رفتار در تأمین سلامت روح و روان و مکانیزم تأثیر رفتار در تأمین سلامت روانی افراد بیان گردید. سپس عوامل بهبوددهنده و آسیب‌های رفتار ناپسند در کلام امام علی (ع) ذکر شد و آثار هر کدام بر سلامت روان بیان گردید. در این مطالعه نقش رفتار بر سلامت روان از دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که رفتار پسندیده از موارد مهم اثرگذار بر سلامت روان است و در ارتقای آن مؤثر می‌باشد. اسلام به روابط اجتماعی بسیار اهمیت می‌دهد؛ چرا که روابط صحیح و عمل به دستورهای اسلام در این بخش، در سلامتی روح و روان و تکامل افراد و کل جامعه نقش حیاتی دارد. از این رو بخش قابل توجهی از مباحث فقه به تنظیم و چگونگی روابط انسان‌ها مربوط می‌شود. برای ایجاد رابطه مطلوب با دیگران باید اصول و معیارهایی رعایت شود. اصول و معیارهای رعایت حقوق دیگران به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول صفات و خصوصیات رفتاری است که فرد در برابر دیگران باید از خود بروز دهد و بدان‌ها آراسته شود. دسته دوم رفتارهای ناپسندی است که فرد باید از آن‌ها اجتناب کند. از جمله صفات مناسب، اخلاقی است که به بهبود روابط اجتمایی و سلامت روان کمک ‌کند. واژه‌های کلیدی: اخلاق، رفتار، نهج‌البلاغه، سلامت روان، اجتماع
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Role of Social Relationships on Health Behavior in View of Imam Ali (PBUH)
چکیده انگلیسی مقاله One of the most effective faiths in relaxation is good ethics and belief, because it may give an individual feeling happiness and improve mental health and thus make physical health and guide person to current life activities. One of the top goals of religions of Islam is completion of ethic as far as the Holy Prophet say: "currently I appointed for good ethics". Nice ethic furnishes relaxation and the territory of good social relation with effaces of venoms and attract of heart. Imam Ali (PBHU) said: "everyone who has a nice ethic, the life will be comfortable". Thus this study was conducted to assess ethic role on mental health in view of Imam Ali (PBHU). This research was a library study that checked the role of good ethic on the mental health in viewpoint of Imam Ali (PBHU) and tried to use Quran, Nahjalbalaghe and Gherrar Alhekam. At first, the definition of ethic and then nice ethic is raised in speech of Imam Ali (PBHU) which expresses it in mental health. In this study, by assessing the role of mental health in viewpoint of Imam Ali (PBHU) the results of the study showed good behavior is one of the important effect on mental health and good behavior effect on promotion of good mental health. Ethics are made of one series of adjective good behavior that humans agree with them such as ethic elements. The human get to relaxation and mental health with God remember and good ethics. The Holy Prophet knows the sweetest person is the most favorite person close to God. Imam Ali (PBHU) said good ethic is the criteria of devout specification. Good ethics, respect, tolerance, patient, absolution, visiting relationship and family, connivances, sacristy, and fairness are some of the adjectives that help mental health and provide better social relations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ethic, Behavior, Nahjalbalaghe, Social Health, Mental Health

نویسندگان مقاله زهره کدخدايي |
کارشناس ارشد، گروه معارف نهج‌البلاغه، دانشکده معارف، دانشگاه قرآن و عترت، اصفهان، ايران

حسين حاجيان فر |
دانشجوي دکتري، کميته تحقيقات دانشجويي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/780
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات