تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۴۹-۴۵۹

عنوان فارسی دریافت سویا و خطر سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله با توجه به شیوع رو به افزایش سرطان پستان در بین نسل‌های مهاجر آسیایی به کشورهای غربی، به نظر می‌رسد که عوامل محیطی از قبیل عوامل مرتبط با سبک زندگی و رژیم غذایی، بیش از عوامل ژنتیکی در وقوع سرطان نقش داشته باشند. به منظور جستجوی مقالات در این زمینه از موتور جستجوی Pubmed استفاده گردید و کلماتی همچون Breast cancer، Soy، Isoflavone و Phytoesterogen به عنوان کلید واژه جهت جستجو انتخاب شد و مقالاتی که در بین سال‌های 1990 تا 2012 به چاپ رسیده بودند، انتخاب گردید. مطالعات تجربی متعددی نشان داده‌اند که هم سویا و هم ایزوفلاوون آن ممکن است فرد را از ابتلا به سرطان پستان محافظت نماید. با این حال، برخی مطالعات نشان داده‌اند که ایزوفلاوون سویا، تقسیم سلولی را در شرایط آزمایشگاهی افزایش می‌دهد و یا با اثربخشی تاموکسیفن تداخل دارد. در واقع، مطالعات اپیدمیولوژیک که ارتباط دریافت سویا و سرطان پستان را بررسی کرده‌اند، نتایج متفاوتی نشان داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آنند که مصرف سویا در مقادیری که در بین زنان کشورهای آسیایی رایج است، دارای اثرات محافظتی علیه سرطان پستان است. در واقع، میزان سویای مصرفی باید به اندازه‌ای باشد که با تأمین 50-20 میلی‌گرم ایزوفلاوون در روز همراه باشد. این اثر محافظتی سویا علیه سرطان پستان، بهترین اثربخشی را دارد و پیامدش زمانی مشهودتر است که در دوران کودکی مصرف شده باشد. با این حال، مصرف سویا در نوجوانی نیز نسبت به مصرف سویا در بزرگسالی دارای مزایای بیشتری است. واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، سویا، ایزوفلاوون، فیتواستروژن 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Soy Intake and Risk of Breast Cancer
چکیده انگلیسی مقاله The increasing prevalence rate of breast cancer among Asian-American women shows the more significant role of lifestyle factors in etiology than genetic factors. The search engine PubMed was used for searching related paper by "breast cancer", "soy", "isoflavones", "phytoestrogen" as the key words. We selected papers which published during 1990 to 2012. Various experimental studies reported the protective role of soy protein and soy isoflavone for breast cancer. However, some studies showed that soy isoflavone induces cell proliferation in vitro and interacts with tamoxifen effects. Indeed, epidemiological studies showed conflict findings. The rate soy is consumed by Asian has protective effect on breast cancer. Soy consumption should provide 20-50 mg of isoflavones per day to protect against breast cancer. Soy consumption during childhood had more beneficiary effects rather than adolescent and adulthood, and during adolescent is more favorable than adulthood
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Soy, Breast Cancer, Isoflavone, Phytoestrogen.

نویسندگان مقاله فهيمه حقيقت دوست |
دانشجوي دکتري ، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه تغذيه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

زمزم پاک نهاد |
دانشيار، گروه تغذيه باليني، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/744
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات