تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ایندکس مجله
چکیده فارسی مقاله لطفا برای دانلود ایندکس این شماره کلیک نمایید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Click to download the index of this issue 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ایندکس مجله |
--نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3327
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i2.3327
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده ایندکس
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات