تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۲۶۵-۲۷۰

عنوان فارسی مکمل یاری تغذیه‌ای در بیماران مزمن کلیوی: مروری بر شواهد موجود
چکیده فارسی مقاله مشکلاتی از جمله اختلالات هورمونی، التهاب و محدودیت‌های رژیم‌های غذایی، می‌تواند منجر به سوء تغذیه در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه به ویژه بیماران تحت دیالیز شود. بهبود وضعیت تغذیه این بیماران با مداخلات رژیمی و یا غیر رژیمی، گامی حیاتی در کاهش میزان عوارض و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری می‌باشد. اختلاف نظرهای بسیاری در مورد استفاده از مکمل‌های ویتامینی در بیماری‌های کلیوی وجود دارد و در این زمینه توصیه‌های مبتنی بر شواهد علمی، بسیار اندک است. با توجه به موارد مطرح ‌شده و افزایش مصرف روزافزون مکمل‌های غذایی در جهان، مطالعه‌ مروری حاضر با هدف جمع‌آوری و خلاصه‌سازی شواهد علمی موجود در مورد مکمل یاری‌های تغذیه‌ای در بیماران مزمن کلیوی انجام گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیماری مزمن کلیوی، مکمل یاری، ویتامین، مواد معدنی،

عنوان انگلیسی Nutritional Supplementation in Patients with Chronic Kidney Disease: A Review Study
چکیده انگلیسی مقاله Inflammation, hormonal disturbances, and restricted diets may cause malnutrition in patients with chronic kidney disease (CKD), especially those undergoing dialysis. Improving the nutritional status of these patients through dietary and non-dietary interventions could be a vital step toward decreasing the rates of complication and death. There are broad disagreements on the use of vitamins supplementation in kidney disease and evidence-based recommendations are sparse. Thus, the purpose of this review study was to collect the existing scientific evidences regarding nutritional supplementation in patients with CKD.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امیر هادی |
کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

غلامرضا عسکری |
دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مرضيه کافشانی |
دکتری، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3156
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469204.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3156
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات