راهبرد اقتصادی، جلد ۸، شماره ۳۱، صفحات ۱۱۷-۱۴۸

عنوان فارسی پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن
چکیده فارسی مقاله با توجه به‌شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به‌صورت عددی به شیوه‌ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم‌ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم‌ترین عامل بیش پس‌انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس‌انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس‌انداز احتیاطی از کل پس‌انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس‌انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله‌های سفته‌بازانه به بازار دارایی‌های حاوی ارزش بین‌المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می‌یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Precautionary Saving in Iran Incomplete Financial Markets: Heterogeneous Agent Model Approach
چکیده انگلیسی مقاله Despite borrowing constraint and incomplete financial markets in Iran economy, grasping how economic agents behave in these situations is very crucial. This paper attempts to investigate saving behavior in Iran by solving Ayagari heterogeneous agent model numerically. The paper concludes that precautionary saving increases in uncertain environment and in extreme uncertain cases it reaches 30 percent of total saving of Iran economy. These huge resources that go to real asset markets like exchange or real estate as a speculative attack decreases household consumption from golden rule consumption level and cause fluctuations in market prices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میثم خسروی |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

علیرضا آذربایجانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کامران ندری |
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_107508_d5166f83371f1bf97b829a5c1a34fe10.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2416551.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات