راهبرد اقتصادی، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی و تحلیل ارتباط غیرخطی تولید و تورم در ایران
چکیده فارسی مقاله بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم‌ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه‌های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می‌نماید.; مقاله حاضر در جست‌وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل‌های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می‌تواند مورد توجه اکید سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش‌های متعدد اقتصادسنجی برای پیش‌بینی تورم در سال 1391 به‌کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش‌ها نشان از وخیم‌تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.;
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study and Analysis of Non-linear Relationship between Production and Inflation in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Studying inflationary conditions in the Iranian economy has been always a preoccupation for many economic experts. The relationship between inflation and liquidity is among the most important issues discussed in the area of macroeconomics. However, due to new conditions of the Iranian economy and the impacts of the subsidy reform plan that relationship has totally changed in recent years, making study of inflationary impulses in the Iranian economy imperative. ; The present paper intends to address this issue with due attention to the supply side of the economy through an approach to production gap analysis. This issue has been a major concern for economic policymakers as the Iranian year 1391 (2012-2013) has been designated the year for supporting national production.; This study uses various econometric techniques to project inflation in the above period. Findings indicate that the general condition of commodity prices in Iran will deteriorate in the current year.;
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کورش معدلت |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103216_4cadcfaacd87f020c2fa34a0cce1fe76.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320376.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات