راهبرد اقتصادی، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی چالش‌های اساسی پیش روی مدیریت صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه‌ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش‌های پیش ‌روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه‌گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می‌تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه‌تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به‌منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به‌طور کامل مشخص گردد و به‌هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم‌گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می‌کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می‌رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به‌طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به‌کار گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Challenges Facing Management of National Development Fund (NDF) in Iran's 5th Five-Year Economic Development Plan (2011-2015)
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important goals of Iran's 5th Economic Development Plan is to change the existing approach to oil and gas resources and revenues. The main aspect of this appraoch is the “National Development Fund” (NDF) which has been mentioned in Iran’s 20-Year Perspective Plan as defined by the Expediency Council. The current paper, studies challenges facing the Fund in three major areas: independence from the government, transparency and investment goals. The results show that the NDF can be only successful under specific conditions; otherwise it will cause a lot of problems for the financial sector of the Iranian economy. Therefore, certain decisions should be made by policymakers to reach that situation. Firstly, the man goals of the NDF and its regulations must be clearly specified. Secondly, government’s access to the Fund should be limited by making withdrawal from the NDF conditional on the parliament’s permission. Thirdly, data on the inflow and outflow of the NDF should be made public for better supervision over the Fund’s performance. Moreover, we suggest that part of the NDF’s resources should be allocated to compensating the effects of the declining oil production
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سارا مرعشی علی‌آبادی |


سعیده شفیعی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103215_95d62006a8b75a447a09db3f33f1f4b9.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320375.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات