راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون‌ربا
چکیده فارسی مقاله نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال‌های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت‌ حقوقی هیچ‌کدام از مشکلات مشارکت‌ مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک‌ها از مزایای این عقد محروم شده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه‌های تحقیق عبارت است از: الف ـ احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب ـ با بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی‌ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، ‌لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده‌گذاران، ‌مؤسسات اعتباری و از همه مهم‌تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل‌های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Requirements for the Revival of Strategic Legal Partnership Contracts to Realize PLS Banking in Usury-Free Banking System
چکیده انگلیسی مقاله The main challenge faced in the execution of civil partnership contracts within the usury-free banking system has turned to be a Shariah concern in the recent years, which is turned hindered the realization of the banking system's strategic objectives for economic development in Iran. While legal partnership contracts do not have any of the problems of civil partnership contracts, banks have been deprived of the advantages of these contracts due to the limitations imposed by supervisory authorities. The present research aims primarily to present the banking system with a model based on utilization of the benefits of legal partnership contracts; the key feature being the realization of real profit and loss. This will pave the way for the realization of strategic goals of the banking system; i.e. the cooperation of the banking system with real economy and expediting economic growth and development. Research hypotheses are:; 1. It is necessary to revive legal partnership contracts in the banking system; and; 2. With the help of legal partnership contracts, PLS banking model is presentable. ; The methodology employed to test the hypothesis is descriptive-analytical which includes a case study of Sepah Bank performance in legal partnership contracts, accompanied by a documentary study of valid sources as well as legal documents of related authorities.; The study of Sepah Bank performance in legal partnership contracts shows a real profit of 30% as well as the creation of infrastructures for many industries including but not limited to: steel, cement, tires, roads and construction. Benefits of the utilization of legal partnership contracts for depositors, credit institutions, and most importantly for the realization of strategic goals of national economy have made the revival of these contracts for the banking system to be inevitable. The present paper presents practical models for the enforcement of legal partnership;
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اکبر کشاورزیان پیوستی |


محمدنقی نظرپور |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103248_f07958880df190f5056887bcd5e2e920.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320339.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات