فهرست مقالات


نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1403، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی طرحواره ‌درمانی ‌هیجانی بر اضطراب مرگ پرستاران مبتلا به صفت شخصیت بیمارگون وسواسی-اجباری شاغل در بخش کرونا 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۲ نقش ابعاد عزت نفس در عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی رابطه عوامل زمینه‌ای با کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن تحت رادیوتراپی در بیمارستان امام خمینی در سال ۱۴۰۲ 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۴ علل موثر بر ترک با مسئولیت شخصی از اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۵ شناسائی راهکارهای درآمد زایی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی البرز 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۶ مقایسه خودتنظیمی و گرایش به مصرف مواد در نوجوانان با و بدون نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی یا ضرب‌آهنگ شناختی کند 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۷ طراحی مدل سازمان بصیرت گرا (دانشگاه علوم پزشکی البرز) 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۸ بررسی میزان شیوع و تعیین ریسک فاکتورهای تتگی ورید اجوف فوقانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز از طریق کاتتر کاف دار تونلی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه