فهرست مقالات


مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1403، جلد ۳۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عوامل مرتبط با انجام رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به آنفلوآنزا در بین دختران دانش آموز دبیرستانی شهر همدان: کاربرد تئوری انگیزش محافظت 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۲ تأثیر آرام سازی بنسون (Benson’s Relaxation) بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ: یک مطالعه نیمه تجربی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر خشونت شغلی و پرخاشگری در ماماهای شاغل در مراکز درمانی زنجان: یک کارآزمایی نیمه تجربی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی تأثیر مدل خودمراقبتی اورم بر فعالیت های روزانه ی زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه شبه تجربی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی تأثیر مشاوره پدران از راه دور بر حمایت‌ اجتماعی همسر و کیفیت‌زندگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی و پیگیری تلفنی بر تاب آوری و بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بازماندگان سکته مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۷ طراحی و روانسنجی پرسشنامه بررسی خودابرازی جنسی در زنان ایرانی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۸ تأثیر آموزش مراقبت معنوی بر خودکارآمدی مادران نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه