فهرست مقالات


Journal of Reproduction and Infertility، 1403، جلد ۲۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Abandoned Cryopreserved Embryos: The Unresolved Challenge 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۲ Modulatory Effects of Vitamin D: A Possible Approach to Mitigate Air Pollution Related Pregnancy Complications 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۳ The Effect of Progesterone Elevation on the Day of Trigger Administration: A Review of the Literature 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۴ Improving Deep Learning-Based Algorithm for Ploidy Status Prediction Through Combined U-NET Blastocyst Segmentation and Sequential Time-Lapse Blastocysts Images 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۵ Comparison of the Effect of Fenugreek and Metformin on Clinical and Metabolic Status of Cases with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Trial 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۶ Exploring the Therapeutic Potential of Sodium Hydrosulfide in Alleviating Oxidative Stress and Ovarian Dysfunction in a Rat Model of Polycystic Ovary Syndrome 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۷ Evaluation of the Effect of Embryo Transfer Methods on Pregnancy Outcomes: A Retrospective Study and Future Perspectives 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۸ Comparative Analysis of the Effects of Magnesium Oxide Nanoparticles on Sperm Parameters in Fresh and Frozen Samples 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۹ A Bizarre Case of Periovarian Hematoma in a Patient Undergoing Controlled Ovarian Stimulation Managed Conservatively 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Simultaneous Endometrial Cancer with Extensive Pelvic and Vulvar Endometriosis: A Case Report 1403/4/21 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه