فهرست مقالات


مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 1403، جلد ۸، شماره ۲۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های ارزیابی خط‌مشی‌ های آموزش عالی (با استفاده از روش تحلیل مضمون) 1403/4/19 - Get XML Data ۲ بار
۲ مسئولیت مدنی تبعی دولت ناشی از ویروس کرونا در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و انگلیس 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۳ رویکردی جهت تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار در راستای حکمرانی امنیت اطلا عات 1403/4/19 - Get XML Data ۳ بار
۴ مطالعه نقش رسانه‌ های داخلی در کاهش اثرات و پیامدهای جنگ نرم رسانه ای 1403/4/19 - Get XML Data ۲ بار
۵ طراحی الگوی توسعه خدمات شهری براساس فناوری زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و کلان‌ داده 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۶ طرح راهبردی همگرا ییِ قومی‌ در استان کرکوک بر طبق قانون اساسی عراق 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۷ تدو ین الگوی دانشگاه ناب (مطالعه موردی : دانشگاه صنعتی مالک اشتر) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۸ تدوین الگوی راهبردی انتخابات در چهار چوب گفتمان ولایت فقیه 1403/4/19 - Get XML Data ۳ بار
۹ الزامات و شرایط تولید علم در سپهر اندیشه امام خامنه‌ای(مد ظله‌ العالی) 1403/4/19 - Get XML Data ۳ بار
۱۰ مقا ومت فرهنگی و تاثیرآن بر تحقق آینده مطلوب فرهنگی 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه