فهرست مقالات


تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1403، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی ویژگی‎های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد علوفه‎ای کاکتوس اپونتیا (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) تحت تأثیر اوره و سوپرفسفات تریپل در شرایط کم آبیاری 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۲ شناسایی عوامل کاهنده عملکرد گندم به روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) (مطالعه موردی: مزارع شهرستان ابرکوه) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی اثر تنش کم‎آبیاری بر ترکیبات تشکیل‎دهنده اسانس و فعالیت آنتی‎اکسیدانی گیاه دارویی برازمبل (S. abrotanoides) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی برخی از صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سویا تحت تنش کم‌‎آبیاری و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی الگوی پراکنش گیاه دارویی تشنه‎داری (Scophularia striata Boiss) و تنوع گونه‎ای در ارتفاعات مختلف منطقه سیاه کوه دهلران 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارزیابی عملکرد دانه آفتابگردان و ویژگی‌های خاک تحت تأثیر کودهای شیمیایی و دامی و روش‎های مختلف خاک‎ورزی 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۷ برآورد مساحت اراضی کشاورزی سوخته شده با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی، شهرستان سرپل ذهاب) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۸ ارزیابی برخی از ژنوتیپ‎های فالاریس (Phalaris aquatica) بر اساس صفات زراعی 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۹ اثر میکوریزا، ورمی کمپوست و میکروارگانیزم‌های موثر بر کارایی مصرف عناصر و عملکرد کنجد 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ اثر کاربرد آبسیزیک اسید بر بهبود عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط کم‌آبیاری 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه