فهرست مقالات


علوم سبزی ها، 1403، جلد ۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر گابا بر برخی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه های هندوانه تحت تنش سرما 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۲ اثر شدت و زمان پرتودهی گاما، بر انبارمانی و کیفیت فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر شوید کوهی (.Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn) تحت تاثیر تیمارهای سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید 1403/4/19 - Get XML Data ۳ بار
۴ بررسی اثر سطوح کودهای اوره و دامی و تلقیح بذر با باکتری Pantoea agglomeransبر رنگیزه‌های گیاهی، ویژگی‌های رویشی، کیفی و کمی کاهو (Lactuca sativa) 1403/4/19 - Get XML Data ۲ بار
۵ پاسخ‌ های برخی صفات زراعی و کیفی ژنوتیپ‌ های سیب‌ زمینی به محلول‌ پاشی ترکیبات ضدسرما (فریزبُن و پتاسیم) در دو تاریخ کاشت مختلف 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۶ تغییر شاخص های مورفولوژیکی و کمی گوجه فرنگی در پاسخ به استفاده از آب استخر ماهی 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۷ تأثیر تعدادی از گیاهان پوششی و وجین دستی علف‌های‌هرز بر عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۸ زیست غنی‌سازی جعفری (Petroselinum crispum Mill.) با ید (یدید پتاسیم) در کشت خاکی 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۹ تجزیه و تحلیل چند متغیره صفات کمی و کیفی در ارقام هیبرید فلفل دلمه‌ای 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آهن و روی محلول غذایی بر عملکرد، محتوای بیوشیمیایی و مواد مغذی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در شرایط کشت بدون خاک 1403/4/19 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه