فهرست مقالات


تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)، 1403، جلد ۲۴، شماره ۸۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اولویت بندی استراتژی های توسعه کاربری پسماند کشاورزی به عنوان منبع تولید انرژی زیستی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP 1403/4/19 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه