فهرست مقالات


حسابداری ارزشی و رفتاری، 1403، جلد ۹، شماره ۱۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه بین ویژگی‌های رفتاری هیئت‌مدیره و گزارشگری زیست‌محیطی شرکت با رویکرد ایستا و پویا 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه