فهرست مقالات


پژوهش های فرسایش محیطی، 1403، جلد ۱۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل فعالیت تپه‌های ماسه‌ای در ارتباط با عناصر اقلیمی در استان آذربایجان شرقی 1403/4/18 - Get XML Data ۴ بار
۲ تحلیل تغییرات محیط فرسایشی پلایای جازموریان متأثر از اقلیم دیرینه براساس آنالیزکانی‌شناسی و کربن آلی نهشته‌ها 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی کمی میزان فرسایش و رسوب جاده‌های جنگلی شهرستان لردگان با استفاده از مدل SEDMODL 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی تأثیر عملیات تاغ‌کاری بر ویژگیهای شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کانون بحرانی فرسایش بادی میبد) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۵ اولویت بندی پهنه‌های ماسه‌ای دشت سرخس بر اساس جهت پیش روی و منابع تهدید شونده 1403/4/18 - Get XML Data ۴ بار
۶ شناسایی مناطق در معرض ایجاد فروچاله با استفاده از تصاویر راداری (مطالعه موردی: دشت قروه) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۷ تحلیل زمین آماری مقاومت‌های فروروی و برشی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۸ ارزیابی روند بیابان‌زایی با بهره‌گیری معیار آب زیرزمینی و فرونشست با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز رفسنجان) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۹ برآورد رطوبت خاک بر اساس تولیداتNDVI و LST مودیس در مناطق فاقد داده 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ ارزیابی کمّی پتانسیل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از مدل SLEMSA (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کرخه استان لرستان، ایران) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه