فهرست مقالات


مطالعات اجتماعی ایران، 1402، جلد ۱۷، شماره ۳ (ویژه نامه تحلیل شبکه)
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طیف‌سنجی نظرات ذینفعان درباره‌ی زیست آنلاین کودکان از طریق تحلیل شبکه‌ی اجتماعی توییتر 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۲ الگوی تعاملات و ارتباطات در اجتماع علمی جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های تهران (مورد مطالعه: شبکۀ تیم‌های داوری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های رشته جامعه‌شناسی) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۳ تحلیل کیفی شبکه اجتماعی تصمیم‌سازی مدیران دبیرستان‌های دولتی شهر شیراز 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۴ توزیع قدرت در شبکه روابط نخبگان سیاسی ایران پساانقلاب: با تأکید بر شبکه روابط اعضای هیئت‌ دولت‌های هفتم تا دهم 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۵ سازوکارهای درمانی انجمن معتادان ‌گمنام و کنگره۶۰: شبکه روابط اجتماعی جایگزین برای معتادان درحال بهبودی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۶ سنخ‌شناسی تجربی مشکلات تعامل اجتماعی در شبکه روابط همسایگی (مورد تحقیق: شهر مشهد) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه