فهرست مقالات


فیزیک زمین و فضا، 1403، جلد ۵۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ دقت محاسباتی مورد نیاز در ارزیابی مدل‌های ژئوپتانسیلی جهانی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۲ برآورد رطوبت حجمی خاک از تداخل‌سنجی سنجش بازتاب سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی و تحلیل سری زمانی حاصل با شبکه‌های عصبی مصنوعی حافظه طولانی کوتاه‌مدت 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۳ اکتشاف کانه آهن مگنتیتی در کانسار مَروَر با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و وارون‌سازی داده‌های مغناطیسی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۴ تشخیص مرز افقی بی‌هنجاری‌ها‌ی گرانی با استفاده از فیلتر انحنای هیبریدی مثبت و منفی (PNH) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۵ تحلیل خطر لرزه‌ای شهر هجدک به روش احتمالاتی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۶ پاسخ فرایندهای خردفیزیکی ابر و بارش به حضور هواویزها طی یک رویداد بارش همرفتی در جنوب‌غرب ایران 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۷ آب و هواشناسی سپیدایی ایران با داده‌های مودیس 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۸ بررسی کارایی مدل WRF-Chem در شبیه‌سازی میدان باد در توفان گردوغبار آوریل ۲۰۲۲ در استان خوزستان 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۹ بررسی آماری نقطه سرد وردایست گرمسیری در تهران و شیراز در ماه‌های ژانویه و ژوئیه (۲۰۲۲-۲۰۰۰) 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ شبیه‌ سازی عددی امواج بادپناه در تنگه‌هرمز با استفاده از مدل Delft۳D 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ تصحیح خطای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت دمای کمینه و بیشینه مدل WRF با استفاده از ماشین تعقیب‌کننده 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ بررسی هواویزها و آستانه‌های آن در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش‌گیاهی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۴ امکان‌سنجی پیش‌بینی توفان‌های شدید با سازوکار فروپُکشی (هبوب) در محدوده شهر تهران 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۵ اثر تغییرات گردش‌های جوی عرض‌های میانی بر موقعیت ناوه مدیترانه و رخداد بارش‌های فوق‌سنگین ایران 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه