فهرست مقالات


مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 1402، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بازبینی سامانمند مدل‌های مداخله روان‌شناختی در خیانت زناشویی 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه