فهرست مقالات


فصلنامه زمین شناسی محیط زیست، 1401، جلد ۱۶، شماره ۶۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک کشاورزی جنوب بردسکن ‌(استان خراسان رضوی )‌ 1402/6/28 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه