فهرست مقالات


پژوهش های محیط زیست، 1402، جلد ۱۴، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ پیش‌بینی ‌تاثیر استفاده از بنزین یورو ۵ بر وضعیت انتشار آلودگی هوا در شهر شیراز 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۲ برآورد انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی در استان خوزستان بر اساس آمار و تصاویر ماهواره مودیس 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارزیابی حساسیت‌سنجی تصاعد گاز گلخانه‌ای اکسید نیتروس در برخی اراضی زراعی استان خوزستان با مدل‌های خطی و غیر خطی 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۴ تدوین برنامه مدیریت راهبردی کنترل آلودگی هوا (مطالعه موردی شهر اصفهان) 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۵ ارزیابی تغییرات هیدرولوژیکی مصب رودخانه تجن (حوضه جنوبی دریای خزر- استان مازندران) 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی فنی- اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی (مطالعه موردی ایستگاه‌های منتخب تحقیقات کشاورزی) 1402/6/28 - Get XML Data ۰ بار
۷ پایش و ارزیابی وضعیت شاخص‌های انرژی برای توسعه پایدار در ایران در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۸ بررسی پتانسیل(۱) مشارکت مردمی و سمن‌‌ها جهت سرمایه‌‌گذاری برای حفاظت از یوز آسیایی 1402/6/28 - Get XML Data ۰ بار
۹ مدل ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (خرید محصولات دوستدار محیط‌‌زیست) 1402/6/28 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه