فهرست مقالات


مطالعات حسابداری و حسابرسی، 1402، جلد ۱۲، شماره ۴۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی 1402/6/28 - Get XML Data ۸ بار
۲ طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 1402/6/28 - Get XML Data ۷ بار
۳ مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) 1402/6/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه 1402/6/28 - Get XML Data ۷ بار
۵ اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام 1402/6/28 - Get XML Data ۸ بار
۶ رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان (صداقت، شایستگی و بی‌طرفی) تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی 1402/6/28 - Get XML Data ۸ بار
۷ رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی 1402/6/28 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه