فهرست مقالات


Advances in Environmental Technology، 1402، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ZnS and ZnS/ZnO assembly for photocatalytic removal of Reactive Red 66 1402/6/27 - Get XML Data ۱ بار
۲ Stirred tank reactor with dual impeller Rushton turbine for application of wastewater treatment - Process optimization and CFD simulation 1402/6/27 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه