فهرست مقالات


حفاظت گیاهان، 1402، جلد ۳۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۲ ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۳ اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۴ برخی شاخص‌های تغذیه‌ای لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی دانه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف گندم 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۵ ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۶ بررسی تأثیر تنش‌های محیطی بر رشد و توسعه گیاه نی قمیش (Arundo donax) در شرایط آب و هوایی شهر مشهد 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyricania L.) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۸ الگوی رویش قیاق (Sorghum halepense (L.) Pers.) در مزرعه ذرت تحت تأثیر عملیات مدیریتی 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه