فهرست مقالات


آب و فاضلاب، 1402، جلد ۳۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تضاد فرصت/چالش توسعه: مدیریت پایدار منابع آب استان کردستان در کشمکش‌های نهادی و عمومی 1402/6/24 - Get XML Data ۴ بار
۲ تحلیل ریسک شکست مکانیکی و قابلیت اطمینان خطوط انتقال آب مدفون 1402/6/24 - Get XML Data ۴ بار
۳ تعیین کارایی جاذب‌های کربن‌دار در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۴ بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول) 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۵ بازیافت آب از فاضلاب خاکستری مجتمع خوابگاهی دانشگاه شیراز با استفاده از بیوراکتور غشایی (MBR) 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۶ مدل‌سازی عددی آب‌ شیرین‌کن یون‌زدایی خازنی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۷ انتخاب بهترین شاخص‌ آماری مقدار فشار گرهی برای استفاده در کالیبراسیون مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب مبتنی بر پردازش داده‌های میدانی 1402/6/24 - Get XML Data ۴ بار
۸ تدوین الگوی بهینه تزریق کلر در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری 1402/6/24 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه