فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1388، جلد ۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ارتباط بین HER-۲/neu وگیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ غربالگری سرطان پستان و یافته‌های ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی مرکز پزشکی توحید شهرسنندج 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۳ بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ تأثیر آموزش بر وضعیت آگاهی و عملکرد دبیران در زمینهروش‌های غربالگری سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ مقایسۀ آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مشاغل مختلف شهر گرگان نسبت به خودآزمایی پستان سال ۱۳۸۸ 1395/8/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقابله با آن 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ معرفی یک سیستم هوشمند دقیق برای تشخیص توده‌ها در تصاویرماموگرافی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ ارزیابی مراقبت‌های حمایتی پرستاران در سرطان پستان(۱۳۸۷) 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه