فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1389، جلد ۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ژنهایTFRC و ACTB به عنوان ژن مرجع مناسب برای اندازه گیری بیان ژن فعال‌ساز پلاسمینوژن یوروکیناز (uPA) در سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ برآورد احتمالات وقوع توام دو حادثه متاستاز و مرگ در فواصل زمانی معین بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ نظرسنجی جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان ایرانی از سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ تاثیر توانبخشی مبتنی برمنزل بر میزان ادم لنفاوی و فعالیت روزانه دست ، در زنان بعد از سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ بررسی آگاهی، عقاید و رفتارهای بهداشتی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز در رابطه با سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن، ۱۳۸۹ 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر درد سرطان پستان: یک مطالعۀ کیفی با رهیافت نظریۀ مبنائی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ مروری بر روشهای بیوپسی غده لنفاوی نگهبان و ارزیابی آنم در سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه