فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1391، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه پلی مورفیسم تکرار دی نوکلئوتید CT در اینترون ۳ ژن GATA۳ و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۷ بار
۲ تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ بررسی دانش،نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با عوامل خطر،تشخیص زودرس و روشهای پیشگیری از سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ جداسازی و شناسایی فنوتیپی نوکاردیا نوا کمپلکس از آبسه پستان یک بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس: اولین گزارش موردی از ایران 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ اثربخشی روان درمانی ۴ عاملی )آگاهی افزایی ، امید.،رابطه درمانی و نظم دهی رفتار( بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۸ بار
۶ بررسی تاثیر آموزش در زمینه درمان و مراقبتهای رایج سرطان پستان بر کیفیت زندگی بیماران - مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان کوثر درسال 1395/8/28 - Get XML Data ۷ بار
۷ خوشه بندی و غربالگری سرطان پستان بر اساس تصاویر حرارتی با استفاده از ترکیب شبکه ی عصبی SOM و MLP 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ تاثیر دو روش تمرینی پیلاتس و یوگا بر دامنه حرکتی، ادم و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۷ بار
۹ مطالعه رابطه بین سن بیمار با میزان آنژیوژنز، پرولیفراسیون و آپوپتوز بافتی در سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه