فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1393، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ درمان ادم لنفاوی بعد از ماستکتومی: مقایسه روش درمانی احتقان زدایی ترکیبی با روش ادغام آن با روش پمپ فشاری، کارآزمایی بالینی تصادفی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ بررسی اپیدمیولوژیک خصوصیات بیماران مبتلا به لنف ادم به دنبال سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک لنف ادم درمانگاه شهید مطهری شیراز (۱۳۹۱-۱۳۸۸) 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ بررسی و جداسازی توده‌های سرطان پستان در تصاویر حرارتی با استفاده از تکنیک‌های عدم تقارن و کانتورهای فعال 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ توانمندسازی زنان مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت شهرستان کرمان از طریق آموزش خودآزمایی پستان در حضور بهورز 1395/8/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ شیوع عوامل خطر سرطان پستان در زنان ۲۰ تا ۶۹ ساله در اصفهان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه