فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1394، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مشکلات مراقبتی در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ انتخاب ویژگی‌های موثر در تشخیص سرطان پستان با استفاده از مدل‌های پارامتریک یادگیری ماشین 1395/8/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش (چهره به چهره و الکترونیکی) بر افسردگی، اضطراب و استرس مبتلایان به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ تاثیر ده هفته تمرین هوازی بر سطوح استرادیول و درصد چربی بدن زنان یائسه غیرفعال دارای اضافه وزن 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ مروری برمکانیسم‌های مولکولی وابسته به گیرنده Her-۲ در مقاومت به تاموکسیفن در سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ مطالعه مارکرهای بافتی Her-۲،ER و CK۵/۶ و جهش‏ های ژن BRCA۲ در مردان ایرانی مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی مقیاس نسخه فارسی تصویر بدنی در بیماران سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه