فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1394، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر درمان احتقان‌زدایی مختلط اندام فوقانی بر میزان ادم لنفاوی و کیفیت زندگی در زنان بعد از جراحی سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ تأثیر فعالیت ورزشی طولانی‌‌ مدت بر شاخص‌های آنتروپومتریک به عنوان عوامل خطر سرطان پستان در زنان یائسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ پیاده سازی سیستم تصمیم یار مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی جهت تشخیص نوع سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ بررسی قابلیت‏های سیستم تصویربردای حرارتی در شناسایی برخی از توده‌های بافت پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی وضعیت رسپتور استروژن و پروژسترون در تومورهای بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با میزان تکثیر و درجه تومور 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه