فهرست مقالات


انجمن مهندسی صوتیات ایران، 1401، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طبقه‌بندی خودکار صداهای طبیعی و غیرطبیعی قلبی با ترکیب ویژگی‌های مبتنی بر تبدیل موجک و ضرایب کپسترال استخراج‌شده از علامت‌های پی‌سی‌جی (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۲ اندازه‌گیری پراکنش مکانی فشار صدا در تانک ماهی تحت شرایط آزمایشگاهی (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۳ پیاده‌سازی الگوریتم‌های جهت‌یابی به‌صورت پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) در محیط کودا (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۴ ترکیب الگوریتم‌های مبتنی بر شناسایی الگو و یادگیری عمیق به منظور شناسایی خودکار کوادکوپترهای تجاری با استفاده از علائم صوتی دریافتی (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۵ استفاده از ویژه‌مقادیر معادله‌ی صوتی برای تعیین خواص مواد (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۶ بررسی عملکرد روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در تخمین زمان واخنش کلاس درس با استفاده از شبکه‌های عصبی (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۷ مطالعه ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری و فونونی سدیم‌هیدروکسید (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۸ محاسبه ویژگی‌های فونونی و گرمایی ترکیب CaB۲ با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۹ عملکرد میرایی صوتی فوم‌های نانوکامپوزیتی آلومینیوم با افزودنی‌های مختلف نانولوله‌های کربنی و مقایسه آن‌ها‌ با پشم سنگ متداول (مقاله پژوهشی) 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه