فهرست مقالات


مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1401، جلد ۲۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و داروی متفورمین بر بیان ژن‌های مایوژنین و مایواستاتین در عضله‌ی اسکلتی موش‌های مبتلا به دیابت نوع دو 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۲ تأثیر عصاره‌ی گلبرگ (Crocus sativus) و آب قلیایی الکترولیز شده در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۳ اثر محافظتی کوئرستین بر خستگی قلبی ناشی از ورزش در دوندگان اسکای رانینگ 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۴ مقایسه‌ی پاسخMR-proADM ، NO و HOMA-IR به یک جلسه فعالیت ورزشی زیر بیشینه در آزمودنی‌های ورزشکار و غیر ورزشکار 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۵ اثربخشی درمان وجودی بر امید به زندگی و رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
۶ تأثیر چهارهفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز بطن چپ و شاخص مقاومت به انسولین رت‌های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و در معرض رژیم غذایی پُرچرب 1401/9/14 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه